يارب !
نگاه كسي بر كسي ،
آشنا مكن !!
گر مي كني ؟؟......
كرم كن و از هم ؛ جدا مكن !
ميشا6.gif

/ 0 نظر / 11 بازدید