آسمون رويا

من به دستاي نگاهت ، دل خود رو مي سپارم
هستي ام يه قلب پاكه ، كه برات هديه ميارم
واسه ما فرقي نداره ، كه چقدر فاصله داريم
هر جاي دنيا كه باشيم ، واسه هم پر در مياريم
مي دونم با گوش جونت ، مي شنوي ترانه هامو
ميون اين همه فرياد ، مي شناسي رنگ صدامو
دل من قد يه درياست ، اما با ستاي بركه
تو برام آب حياتي ، بي تو بودن مثل مرگه
توي آسمون رويا ، تو پري شهر نوري
تو عزيزترين ستاره ، از يه كهكشون دوري
تو برام رنگ خيالي ، توي بي رحمي دنيا
مثل آسمون رويا ... آبي قشنگ دريا !
میشا
6.gif

/ 0 نظر / 11 بازدید