شکست

زمانی خود را شجاع بدانيد که بعد از هر شکستی لبخند بزنيد .
ميشا4.gif

/ 1 نظر / 9 بازدید
peymanberenji

سلام..... تا حال چند بار شكست خورديد؟ عكس العملتان ؟ ..........تا بعد