در دنيا برای همه کس جا هست پس به جای اينکه در صدد گرفتن جای ديگران باشی سعی کن جای خودت را پيدا کنی .( چارلی چاپلين )
ميشا3.gif

/ 0 نظر / 11 بازدید