پاييز

پائيز

بگذار پائيز بيايد
وباچرخ دستي خسته اش
ازکنارمان عبورکند
پائيزازبهاردست و دل بازتراست
اين که خودش رازيردست و پاي خيابان مي ريزد
ونام قديمي اش خزان راهموزفراموش نکرده است
من متولدپائيزم
شناسنامه ام يک برگ نارنجي متمايل به سوخته است
من ازدل مرگ بلند مي شوم
و زندگي مي کنم
ميشا10.gif  (15.gifدوستتون دارم خيلی08.gif07.gif)

/ 3 نظر / 11 بازدید
yekvari

اين به ياد دوران مهد کودکم که هميشه زيره زبونم بود می نويسم. پاييزه...پاييزه....برگ درخت ميريزه....هوا شده کمی سرد....روی زمين پر از برگ....ابر سياه و سفيد.....رو آسمون رو پوشيد.....دسته دسته کلاغ ها....ميرن به سوی باغ ها.....همه ميگين يک صدا......غار و غار و غار.

تارا

میشای عزیز ماه تولدت مبارک . خیلی ماه زیبایی به دنیا اومدی ولی بهار هم مثل پاییز دست و دلبازه اگه نبود که این همه گل و عطر گلها رو بین مردم پخش نمی کرد مگه نه؟ دوستت دارم. متولد بهار

dorsa

ميشا جونم من هم خيلی دوستت دارم . بسيار زيبا نوشتی . اين ماه مثل خودت بزرگ و دست و دلبازه :*