انسان وقتی بلند حرف بزند صدايش را می شنوند اما وقتی آهسته حرف بزند به گفته اش گوش می دهند .
ميشا

/ 0 نظر / 10 بازدید