من

باران نمی شوم

که نگويی " با چه منتی بر در می کوبد

تا پنجره را باز کنم "

ابر می شوم

که از نگرانی يک روز بارانی

هر لحظه پنجره را بگشايی

و مرا در آسمان نگاه کنی !16.gif ....

ميشا 13.gif

/ 5 نظر / 9 بازدید
l[dn

ميشا جون عالي بود، ممنونم ميگن شيشه ها احساس ندارن اما من وقتی يه روز رو يه شيشه بخار گرفته نوشتم دوستت دارم آروم و بی صدا گريست

dorsa

ميشا جون اگه يه روز بری سفر بری ز پيشم بی خبر اسير روياها ميشم ....