عشق+...

دوری عشق را شدت می بخشد و نزديکی قوت

پيری مانع از عشق نيست اما عشق تاحدودی مانع از پيريست

هرگز ندانستم چگونه ستايش کنم تا که آموختم عشق ناتمام می گويد: من تورا دوست دارم چون به تو نياز دارم. عشق تمام می گويد: من به تو نياز دارم چون تورا دوست دارم.

در حساب عشق يک + يک مساويست با همه چيز و دو منهای يک برابر با هيچ. عشق چيزی جز يافتن خويش در ديگران و شادکامی در شناخت نيست. عشق همانند پروانه ايست که اگر سفت بگيری له می شود و اگر سست بگيری می گريزد...

ميشا07.gif*7

/ 4 نظر / 11 بازدید
عليرضا

عشق ناگهان وناخواسته شعله ميکشد و دوست داشتن از شناختن وخواستن سرچشمه می گيرد . عشق دق الباب نميکند،مودب نيست ، حرف شنو نيست ، درس خوانده نيست ، درويش نيست . سربزير نيست ،مطيع نيست ، عشق ديوار را باور نميکند، کوه را باور نميکند ، گرداب را باور نميکند، مرگ را حتی باور ندارد

reza

ممنون از لطفت. وبلاگ شما هم خيلی زيبا و جذاب است بازهم به ما سر بزن

دوست دوست دوستت

عشق یک موهبت الهی است که هیچکس نمی تواند عمق آن را بفهمد ولی همیشه در درونت جریان دارد و می جوشد. مرسی که برای منم فرستادی