بانوی من !
مرا به ساحل تشنه مخوان ؛
مرا به پروازهای بی بال اسبان بی بال
مرا به خود بخوان .
دنيا بر آن است که آرام نگيرد .
ميشا6.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید