باران

ميتوان در قاب خيس پنجره ، چك چك آواز باران را شنيد
ميتوان دلتنگي يك ابر را ، در بلور قطره ها بر شيشه ديد
ميتوان لبريز شد از قطره ها ، مهربان و بي ريا و ساده بود
ميتوان با واژه هاي ساده تر ، مثل ابري شعر باران را سرود
ميتوان در زير باران گام زد ، لحظه هاي تازه اي آغاز كرد
پاك شد در چشمه هاي آسمان ، زير باران تا خدا پرواز كرد ........
ميشا6.gif

/ 0 نظر / 11 بازدید