اين روزها با هر که دوست می شويم

احساس ميکنيم

آنقدر دوست بوده ايم

که ديگر وقت خيانت است

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 4 نظر / 9 بازدید
مجيد(معلم ادبيات علي)

واقعا حرف دل من زدی تازه اين که خوبه من اينقدر با بعضی ها دشمنی کردم که خيال می کنم ديگه وقت دوستی باهاشونه!!!!!!!!!!!

samira

آهای نکن تو ام مثل من گوول خوردی و بعدم آره !!!!! parat كردن بيچاره

خودمو .... چی کشتم

متاسفم که بگويم نميتوانی . اگر در وجودت حس خيانت بود نميتوانستی تا الان بقول خودت دوست داشته باشی هميشه دوست داشته ای و تا ابد هم دوست خواهی داشت تنها تفاوت آن اين است که سعی خواهی کرد ديگر به همان صداقت گذشته آنرا بيان نکنی ...... با اينکه شنا ميدانست اما با حسرت بدريا چشم دوخته بود، مدتها بود که با دريا بيگانه بود . با همه اينها هنوز هم عاشق دريا بود