کسی که اندرز را ارزان رد کند طولی نمی کشد که پشيمانی را با قيمت گران خريداری خواهد کرد .

/ 0 نظر / 11 بازدید